Thực hiện theo kế hoạch năm học và kế hoach tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2018 - 2019, chiều ngày 22/1/2019 đại diện nhà trường có 3 đ.c giáo viên tham gia ...