Công văn số 312/PGD-VP do PGD-ĐT quận Cầu Giấy ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2018 về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019